SON POZİSYONLAR (SİSTEM BAZINDA SEMBOLLERİN SON POZİSYONU)

IDEAL üzerinde belirlediğiniz stratejiye dayalı AL/SAT sinyalleri üreten bir sistem yazdınız diyelim.

Bu sistemin kullandığı stratejiye göre tüm hisselerde/sembollerde SON DURUM/YÖN nedir görmek için SON POZİSYONLAR analiz aracı kullanılır.

Örneğin, 5 ve 50 periyotlu iki hareketli ortalama kesişince AL/SAT üreten MA sistemini, belirlediğiniz bir senet/sembol grubu için taratıp, bu sisteme göre bu gruptaki sembollerin son durumu/yönleri nedir, ne zaman hangi fiyattan sinyal üretilmiş, son fiyat ve bu fiyata göre son yöndeki kar/zarar nedir bir tablo olarak görebilirsiniz.

SON POZİSYONLAR analiz aracı, oldukça yararlı ve pratik bir analiz aracıdır ve şu imkânları sunar;